Uniformu datu bāzes struktūra

Iveta Ābele, Inese Ziemele, Ausma Viļumsone

Abstract


Pētījuma mērķis ir izstrādāt valsts iestāžu darbinieku uniformu sastāvdaļu kopkataloga konceptuālo struktūru. Kopkataloga nepieciešamību apliecina vienotas valsts garantētā apģērba izsniegšanas, uzturēšanas un pārvaldības sistēmas trūkums. Pētījuma ietvaros izstrādāta kopkataloga datu bāzes pamatkoncepcija, entītiju relāciju diagramma un uniformu sastāvdaļu hierarhiskais datu modelis. Kopkatalogā ietverts viss uniformu sastāvdaļu dzīves cikls.

Keywords:

Uniforma; kopkatalogs; hierarhiskais datu modelis

Full Text:

PDF

References


Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām [tiešsaiste]. Ministru kabineta noteikumi Nr. 137, Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 52.§). [skatīts 30.05.2015] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=188255

Likums Par Valsts ieņēmumu dienestu [tiešsaiste]. Saeima 1993.gada 28.oktobrī, Rīga. [skatīts 15.04.2015] Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=59902

Robežsardzes likums [tiešsaiste]. Saeima 1998.gada 1.javārī, Rīga. [skatīts 16.04.2015]Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=46228

Latvijas republikas likums Par policiju [tiešsaiste]. Saeima 1991.gada 4.jūnijā, Rīga. [skatīts 16.04.2015]. Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=67957

Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm [tiešsaiste]. Ministru kabineta noteikumi Nr. 705, Rīgā 2013.gada 3. septembrī (prot. Nr. 47 45.§). [skatīts 20.05.2015] Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=259555

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums [tiešsaiste]. Ministru kabineta noteikumi Nr.398, Rīgā 2010.gada 27. aprīlī (prot. Nr. 21 7.§). [skatīts 20.05.2015] Pieejams: http://m.likumi.lv/doc.php?id=209089

Ābele, I., Viļumsone, A., Strazds, G. Evaluation of Uniforms for Administrative Institutions of the Ministry of the Interior of the Republic of Latvia. Scientific Journal of Riga Technical University: vol. 6, 2011. p. 92-98. ISSN 1691-3132.

Šroma, I., Ziemele, I., Rudzika, S. Latvian State Revenue Serviceemployees clothing self – assessment in the survey. Material Science. Textile and Clothing Technology. Vol. 9, 2014, p.1-10. Available from: https://files.rtu.lv/zdas/publications/19312/pub19312.docx

Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību [tiešsaiste]. Ministru kabineta noteikumi Nr..363, Rīgā 2008.gada 26.maijā. [skatīts 02.06.2015] Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=175979

Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2014 of 16 October 2014 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff [online]. [viewed 11 May 2015]. Available from: https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=452

Komisijas regula (EK) Nr. 213/2008 [tiešsaiste], [skatīts 10.01.2015]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008R0213

Iepirkumu uzraudzības birojs. Klasifikācija. Kopējā iepirkuma vārdnīca (Common Procurement Vocabulary - CPV) jeb CPV nomenklatūras klasifikators . Pieejams: http://212.70.190.82/node/77

Bagui, S., Earp, R. Database Design Using Entity-Relationship Diagrams. 2 ed. (Foundations of Database Design), CRC Press, Auerbach Publications, September 7, 2011, p. 371, ISBN 9781439861769

CWA 15295:2005. Description of References and Data Models for Classification. Brussels: CEN, August 2005. 130 p.

CWA 15294:2005. Dictionary of Terminology for Product Classification and Description. Brussels: CEN, May 2005. 26 p.

International Classification of Industrial Designs, 10th Edition. [Online] Available from: http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/MKPO10_HTML/

Locarno Classification of Industrial Designs, 10th ed. on Jan. 1, 2014, [Online] Available from: http://www.wipo.int/classifications/locarno/en/

Titles of Classes of Goods and Services, according to the Nice Classification, 10th Edition on January 1, 2012. [Online] Available from:http://www.lrpv.gov.lv/lv/precu-zimes/nicas-klasifikacija/klasu-virsraksti

Nice Classification. [Online] Available from: http://www.wipo.int/classifications/nice/en/

NATO Supply Classification. [Online]Available from: https://wikileaks.org/wiki/Federal_Supply_Group

Apurba, D and Alagirusamy, R. Science in Clothing Comfort. Woodhead Publishing India Pvt. Ltd, 2010, pp.175. ISBN 13: 978-81-908001-5-0

Saveljeva I, N. Hudozjestvennoje projektorovanije specodedzi dlja rabocih gorjacih cehov. Legkaja promislennostj i bitovoje obsluzivanije: Moskva, 1988, s. 208. ISBN 5-7088-0217-0

ISO 7243:1989 Hot environments Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature)

LVS EN ISO 7730:2006 Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiska noteikšana un interpretācija, izmantojot paredzamā vidējā balsojuma (PMV) un paredzamā neapmierināto personu procenta (PPD) indeksu kalkulāciju un lokālā termālā komforta kritērijus

LVS EN ISO 9886:2004 Termiskās spriedzes novērtējums ar fizioloģiskajiem mērījumiem

LVS EN ISO 11079:2008 Siltumvides ergonomika. Aukstuma stresa noteikšana un interpretācija izmantojot aizsargapģērba siltumizolāciju un lokālos atdzesēšanas efektus

LVS EN ISO 15265:2004 Aukstas un karstas vides ergonomika - Apdraudētības noteikšanas stratēģija stresa vai sliktas pašsajūtas profilaksei aukstos un karstos darba apstākļos.
DOI: 10.7250/mstct.2015.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.