Kaņepju/PLA šķiedru sendvičtipa sruktūras neaustā materiāla un tā kompozīta īpašības

Arta Seile, Dana Beļakova

Abstract


Pētījumā aplūkotajiem kaņepju (60 masas %) un polilaktīda (PLA) (40 masas %) neausto materiālu (NM) paraugiem izstrādāta t.s. sendvičtipa struktūra, kur ārmalas izgatavotas tikai no PLA šķiedru klājuma kārtām, bet vidus daļā šķiedru klājuma kārtas veido PLA šķiedru atlikums, kas vienmērīgi sajaukts ar kaņepju šķiedrām. NM paraugu izgatavošanas mērķis ir to tālāka pārveide biokompozīta materiālā.

Keywords:

Kaņepju šķiedras; polilaktīda šķiedras; sendvičtipa struktūra; neaustie materiāli; kompozīti

Full Text:

PDF

References


Annual Retail Sales for Hemp Products Estimated at $620 Million.Noteikumi [tiešsaiste]. Hemp Industries Association, 12.03.2015. [skatīts 11.10.2015.]. Pieejams: http://www.thehia.org/HIAhemppressreleases/3346472

Randal, Fortenbery, T., Mick, B. Inustrial Hemp: Oportunities and Challenges for Washington [tiešsaiste]. Washington State University, 2014 [skatīts] 11.10.2015.]. Pieejams: http://ses.wsu.edu/wp-content/uploads/2015/02/WP2014-10.pdf

Pamatinformācija un vispārīgi ieteikumi kaņepju audzētājiem [tiešsaiste]. Latvijas industriālo kaņepju asociācijas sagatavots materiāls. 2011. gada februāris. 1–3 lpp. [skatīts 2.09.2013.]. Pieejams: http://lathemp.lv/wpcontent/uploads/2010/11/Ieteikumi_audzetajiem_2011_LIKA.pdf

Marrot, L., Lefeuvre, A., Pontoire, B., Bourmaund, A., Baley, C. Analysis of the hemp fiber mechanical properties and their scattering (Fedora 17).

Industrial Crops and Products 51 (2013), pp. 317–327. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.09.026

Shahzad, A. Hemp fiber and its composites – a review [tiešsaiste]. Journal of Composite Materials 2012, vol. 46, no. 8, pp. 973–986, http://dx.doi.org/10.1177/0021998311413623

Placet V. Characterization of the thermo-mechanical behaviour of Hemp fibres intended for the manufacturing of high performance composites. Composites: Part A 40 (2009) pp. 1111–1118. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2009.04.031

BaFa Badische Naturfaseraufbereitung GmbH [tiešsaiste]. [skatīts. 08.01.2015.]. Pieejams: http://www.bafa-gmbh.de/weiterv.htm

Johnson, R. M. Biopolymers, Smithers Rapra, 14 p. [tiešsaiste]. [skatīts 29.07.2013.]. Pieejams: http://site.ebrary.com/id/10236793?pgd=12

Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā [tiešsaiste]. MK Noteikumi Nr. 722 [skatīts 1.08.2013]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=106684

Directive, for the purposes of adapting to technical progress, Annexes I and II to Directive 96/74/ EC of the European Parliament and of the Council on textile names [tiešsaiste] Eiropas Komisijas Direktīva 2004/34/EK (2004. gada 23.marts) [skatīts 1.08.2013.]. Pieejams: http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb087f8f-9732-4c3e-a810-9e93e35adde4/language-en/format-PDF/source-5039172

Johnson, R. M. Biopolymers, Smithers Rapra, 14 p. [tiešsaiste]. [skatīts 29.07.2013.]. Pieejams: http://site.ebrary.com/id/10236793?pgd=12

The Sustainability of Nature WorksTM Polylactide Polymers and IngeoTM Polylactide Fibers a: an Update of the Future. Initiated by the 1st International Conference on Bio-based Polymers (ICBP 2003), November 12 – 14 2003, Saitama, Jpan. Macromolecular Bioscience, pp. 551–564.

Södergård, A., Stolt, M. Industrial production of high molecular weight poly (lactic acid). Poly (lactic acid): Synthesis, Structures, Properties, Processing, and Applications, edited by Auras R., Lim L.-T., Selke S. E. M. and Tsuji H., 2010 John Wiley & Sons. Inc., pp. 27.

Nature Works™ [tiešsaiste]. [skatīts. 8.02.2015.]. Pieejams: http://www.natureworksllc.com/news-and-events/press-releases/2005/2-1-05-natureworks-llc-is-new-name.aspx

Tomsone, I. Spriež par linu un kaņepju tirgu. [tiešsaiste]. Lauku tīkls- [skatīts] 11.10.2015.]. Pieejams: http://www.laukutikls.lv/spriez-par-linu-un-kanepju-tirgu

Carus, M., Karst, S., Kauffmann, A., Hobson, J., Bertucelli, S. The European Hemp Industry: cultivation, processing and applications for fibres, shivs and seeds. 2013. gada marts, informācija atjaunota 2013. gada jūnijā [tiešsaiste]. European Industrial Association [skatīts 11.10.2015.]. Pieejams: http://eiha.org/media/2014/10/13-06-European-Hemp-Industry.pdf

"Clothes make the man" – and nonwovens make the car [tiešsaiste]. Groz-beckert. Newsletter 4 2011. [skatīts 13.11.2013.]. Pieejams: http://news.groz-beckert.com/pages/en_n4_nonwovens_in_cars.php5

Sawpan, M.A., Pickering, K.L., Fernyhough, A. Hemp Fibre Reinforced Poly (lactic acid) Composites. Advanced Materials Research. Vol. 29–30 (2007), pp. 337–340. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.29-30.337
DOI: 10.7250/mstct.2015.009

Refbacks

  • There are currently no refbacks.