Natural and modern innovative materials in the clothing industry

Anda Ščerbaka, Andra Ulme

Abstract


Leather has a lot of good material qualities which are wanted. It is durable natural material which is biodegradable and its quality and aesthetics do not disappear during wearing. It is a luxury item and desirable in the fashion world. Although leather industry is confronted with many problems, consumer still demands this material or alike for this material in quality.
This article gives an overview of leather industry and its problems and challenges, explores alternative leather industries like eel, salmon and poulard leathers, which are byproducts of other food industries. The article gives little introduction in laboratory grown hides from Meadow and includes deeper investigation in innovative materials from non-animal origin equivalent textile material creation, like Piñatex which is made from pineapple fiber, Muskin and MycoWorks vegan leathers, which are made on fungi bases.
Theme is discussed in order to detect in the clothing industry attractive young innovative materials with big future. Such innovations open up opportunities for science, engineering and design collaboration and encourage designers for innovative sustainable creation.
This article will serve as a base to draw attention of designers, engineers, biologists, chemists and other scientific professionals for possible collaboration to create future view on new material production. It can serve as a driving force for new product development in design clothing industry. The work as well draws attention to new consumer markets which is looking for non animal produced, sustainability, eco-friendly, circular cycle fashion.
Work can serve as first steps for further research establishment to begin develop new materials. Result of the study can be used as information for interested audience. Taking that all in account, it can also serve as a new vision to create similar materials and equivalent product development in Latvian environment.

Inovatīvie ādas materiāli tekstila nozarē.
Rakstā dots ieskats par ādas nozari un tās problēmām, ādas alternatīvajām nozarēm, laboratorijā audzētu ādu, ne dzīvnieku izcelsmes inovācijām ādai līdzvērtīga materiāla izveidē. Sīkāk apskatīta pēdējā tēma ar mērķi atklāt apģērbu industrijā saistošākos jaunos materiālus un nākotnes iespējas materiālu izveidē, ko iespējams izveidot cieši sadarbojoties dažādām nozarēm: dizaineriem, inženieriem un zinātniekiem. Šādā sadarbībā izveidotās inovācijas var kalpot apģērbu nozarē kā jauns dizaina radīšanas virzītājspēks.
Zinātniskā darba metodes: grafoanalītiskā, literatūras, publicēto un nepublicēto materiālu apskats, novērojumi, pētījumi.
Darbā secināts, ka ņemot vērā jaunās tendences sociālajā vidē un jauno materiālu inovācijas, ir jāapzinās Latvijas iespējas līdzvērtīgu produktu izstrādāšanā. Ne dzīvnieku izcelsmes ādām ir daudz priekšrocību.
Pētījuma rezultātā iegūtos materiālus paredzēts izmantot kā noderīgu instrumentu visiem interesentiem un tiem, kuri vēlas ražot, izmantojot inovatīvus apģērbus un tehnoloģijas. Darbs var kalpot kā pirmais posms tālākās izpētes aizsākumam.

 


Keywords:

apģērbu industrija; ādas nozare; alternatīvā āda; vegānā āda; ētika; ne dzīvnieku izcelsmes ādai līdzvērtīgi tekstila izstrādājumi; tehnoloģijas; ilgspējība; ekoloģija; augu šķiedras; fungi.

Full Text:

PDF

References


Gudro, I., Ulme, A. Opportunities of Raw Hide Using as a Sustainable Material in Latvia. Ilgtspējīga telpiskā attīstība. Nr.3, 2011, 103.-107.lpp. ISSN 1691-6174

Gudro, I., Ulme, A. Sustainable and Rapidly Renewable Material in Design Objects in Latvia. Baltic Horizons, 2011, No.16, 61.-68.lpp. ISSN 1736-1834

Parīzes Klimata Konferences COP21 [tiešsaiste]. 30 Nov.-12. Dec. 2015. gads, Parīze, Francija [skatīts 01.10.2016.]. Pieejams: . http://www.cop21.gouv.fr/en/les-mots-de-laccord/

POLSIS Politikas plānošanas dokumentu datubāze, Zinātnes un tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam [tiešsaiste]. [skatīts 12.10.2016.]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4391

Administrator, „TIFF - Trendsetting Innovative Fair Fashion,” March 25, 2013 [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: https://www.tiff.uk.com/must-read-2/

PETA [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: http://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/animals-used-clothing-factsheets/wool-fur-leather-hazardous-environment/

„SKDS”, Latvijas zvēraudzētavu asociācija, Augusts 2012 [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: http://www.lfba.lv/lv/medijiem/zinas/aptauja-65-iedzivotaju-atbalsta-dabigas-adas-izmantosanu-apgerbu-apavu-un-aksesuaru-razosana.

LETA, Diena, 26. novembris, 2016 [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.] .Pieejams: http://www.diena.lv/raksts/latvija/riga/foto-aptuveni-150-vides-aktivistu-protestejusi-pret-dzivniekuizmantosanu-modes-industrija-14160612.

FureEurope, Welfur [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.] .Pieejams: http://www.fureurope.eu/fur-policies/welfur/

YouTube, Publicēšanas datums: 2016. gada 21. jūl. [tiešsaiste]. [[skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=gZQGeQp4v-4&list=LLhMmKkNuDdH1bJpzHh0xouw&index=2.

Vides pārraudzības valsts birojs [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: http://old.vpvb.gov.lv/ippc/bat/bat_PB/Ladas_apd.htm.

Forbes, In-Depth With Modern Meadow: The Bioengineering Start-Up Growing Leather In A Lab, AUG 22, 2016 [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: http://www.forbes.com/sites/rachelarthur/2016/08/22/in-depth-with-modern-meadow-the-bioengineering-start-up-growing-leather-in-a-lab/#5cc071978147.

Arthur, R. Businessinsider [tiešsaiste]. [skatīts 10.11.2016.]. Pieejams: http://www.businessinsider.com/modern-meadow-lab-grown-leather-2016-6?r=UK&IR=T.

Youtube, TedTalks [tiešsaiste]., Publicēšanas datums: 2013. gada 19. sept. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=7gXq1ml6B1E.

Ananas anam homepage [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: http://www.ananas-anam.com/pinatex/.

Tu, C. sciencefriday, November 16, 2016 [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: http://www.sciencefriday.com/articles/the-fungi-in-your-future/

MycoWorks home page [tiešsaiste]. [skatīts 12.12.2016.]. Pieejams: http://www.mycoworks.com/portfolio/technology/

Robinson, M. Businessinsider, Jul. 14, 2016 [tiešsaiste]. [skatīts 01.12.2016.]. Pieejams: http://www.businessinsider.com/mycoworks-2016-7

YouTube, CGTN America [tiešsaiste]. Publicēšanas datums: 2016. gada 19. jūl.. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=-xK_-ruUN6M.

B. Fitzgerald, Lesouk [tiešsaiste]. [skatīts 03.01.2017.]. Pieejams: http://www.lesouk.co/articles/material-inspiration/textile-innovations-commercially-available-soon-in-fashion

CHANG, D. Thevegandandan.wordpress, Augtust 22, 2016 [tiešsaiste]. [skatīts 05.01.2017.]. Pieejams: https://thevegandandan.wordpress.com/2016/08/22/where-to-get-muskin-mushroom-leather/

Materia, Matria, Muskin , 7 September 2014 [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.]. Pieejams: https://materia.nl/material/muskin/

Lifematerials, Muskin [tiešsaiste]. [skatīts 08.01.2017.]. Pieejams: http://lifematerials.eu/en/wp-content/uploads/sites/5/2016/10/MSKN02.jpg

Imgrum, Muskin [tiešsaiste]. [skatīts 10.01.2017.]. Pieejams: http://www.imgrum.net/media/1379222990864937641_1510214555.

Modern Meadow. [tiešsaiste]. [skatīts 01.01.2017.], Pieejams: http://www.modernmeadow.com/our-technology/

Heidi Mottram. [tiešsaiste]. [skatīts 19.12.2016.] pieejams:http://www.independentboutique.com/shop/designer/heidi-mottram

Mayya Saliba [tiešsaiste]. [skatīts 01.12.2016.] Pieejams:http://www.ananas-anam.com/mayya-saliba-created-first-garments-made-pinatex/
DOI: 10.7250/mstct.2016.003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.