Design and innovation situation in Latvia

Līva Salaka, Andra Ulme

Abstract


This article is topical because design and innovation are precisely the areas that can contribute to more rapid development of the Latvian economic growth. Until  now there has not been much research on the situation and problems of the design and innovation situation in Latvia. The article is based on the “Action plan for  the implementation of the theme promoted innovation” and the “Latvia’s design strategy 2014–2020” materials prepared as design and innovation of the situation  with a realistic action plans and targets. The aim of the study is to examine design and innovation in the real life and its tasks to improve the situation. To write an  article, data summary, information analysis and research methods were used. The research reflects humanitarian sector, art, science, design and innovation of  situation in Latvia. The practical importance is that it can be useful as a base for a lecture topic or as a material for negotiations with businessmen, students and  university lecturers. 
The situation in Latvia is not so bad as it may seem. Although very slowly, the situation has a stable growth. Latvia in Innovation Union Scoreboard, while still  low, has finally taken the place of innovation in the moderate innovator zone. In order to improve the situation there is a need to promote public understanding of  design industry. Also all creative industry representatives need to rethink how they can improve and help to develop the national growth in design and innovation.  In the near future, there has to be a report on the development of innovative design tasks until 2016 done. To avoid that all of targets that has been set up for 2020  suddenly have to be achieved within one year.  

Dizains un inovācija Latvijā.
Pētījuma mērķis ir apskatīt Latvijas dizaina un  inovāciju situācijas un uzskaitīt reālus uzdevumus situācijas  uzlabošanai. Rakstā apskatīta esošā situācija Latvijā un pētīts  Apvienotās Karalistes piemērs dizaina un inovāciju situācijas  uzlabošanai turpmākajos gados. Situācijas uzlabošanai Latvijā  izveidots rīcības plāns ar veicamajiem uzdevumiem, lai sasniegtu  būtiskas izmaiņas un augšupeju līdz 2020. gadam. Pētījumā  atklājas, ka ir izstrādāti veicamie uzdevumi un uzskaitītas  atbildīgās institūcijas, kā arī finansējuma avots, tomēr trūkst  informācijas par konkrētajā gadā jau sasniegtajiem mērķiem.  


Keywords:

Dizains; inovācija; dizaina nozare; izaugsme.

Full Text:

PDF

References


Atteikšanās no “World Expo 2015” – ieguldījuma zaudējums un soda naudas maksāšana. (2014. gada 29. decembris). [tiešsaiste]. [skatīts 03.01.2017.] no Latvijas Avīze. Pieejams: http://www.la.lv/miljonu-iztereja-un-pardomaja/

Āķe, I. (2015. gada 15. maijs). ES Inovāciju indeksā Latvija ierindojas starp valstīm ar straujāko izaugsmi. [tiešsaiste]. [skatīts 19.12.2016.] no Latvijas Republikas Patentu valde. Pieejams: http://www.lrpv.gov.lv/lv/patentu-valde/aktualitates/nozares-zinas/esinovaciju- indeksa-latvija-ierindojas-starp-valstim-ar

Catchbox Pro. [tiešsaiste]. [skatīts 02.01.2017.] no Get catchbox. Pieejams: http://eu.getcatchbox.com/products/catchbox-pro?variant=13490492868

Design for Innovation. (2011). [tiešsaiste]. [skatīts 12.12.2016.] no Design Council. Pieejams: https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/Desi gnForInnovation_Dec2011.pdf

European Innovation Scoreboard. (2016). [tiešsaiste]. [skatīts 27.12.2016.] no European Commission. Growth - Industrial Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Pieejams: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/ scoreboards/

Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2016. (2016). [tiešsaiste]. [skatīts 20.12.2016] no CONNECT Latvija. Pieejams: http://www.connectlatvia.lv/izstade-minox-2016/

Kļaviņš, I. (2010). Inovācija Latvijā - ilūzija vai realitāte. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 64 1./2. numurs. [tiešsaiste]. [skatīts 15.12.2016.] Pieejams: http://www.lza.lv/LZA_VestisA/ZD_Ivars%20Kalvins.pdf

Konkurss Eksporta un inovācijas balva 2016. (2016). [tiešsaiste]. [skatīts 20.12.2016.] no Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/eksporta-un-inovacijas-balva

Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2015. gadā. (2015.). [tiešsaiste]. [skatīts 22.12.2016.] no Izglītības un zinātnes ministrija. Pieejams: www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/Parskats_2015.pdf

Rivža, B. (2016. gada 17. novembris). EKOSOC-LV palīdz viedumam parādīties. [tiešsaiste]. [skatīts 02.01.2017] no Latvijas Zinātņu akadēmija. Pieejams: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3484 &Itemid=243

Rīcības plāna dizaina veicinātas inovācijas jomā īstenošana. (2013.). [tiešsaiste]. [skatīts 12.12.2016.] no Kultūras ministrija. Piejejams: http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/dizains/dizains_dokumenti.html

Vītoliņa, D., Ābele, B., Broks. A. u.c. (2013.). Latvijas dizaina stratēģija 2014-2020. [tiešsaiste]. [skatīts 12.12.2016.] no Kultūras ministrija. Pieejams: http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/dizains/dizains_dokumenti.html
DOI: 10.7250/mstct.2016.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.