Lieces izturības pārbaudes plauktu sistēmā

Edgars Kirilovs, Juris Emsiņš, Viesturs Selderiņš, Zane Zelča

Abstract


Pētījuma mērķis ir atrast sakarību starp plauktu materiālu dimensijām un laidumiem, par pamatu izmantojot plātņu materiālus ar ≤ 20 mm biezumu. Plātņu materiāliem veikti konstruktīvi vairogu nestspējas uzlabošanas risinājumi, izgatavojot fiksētos un nefiksētos plauktus. Mērķa sasniegšanai katra plaukta tipam un pastiprinājuma veidam kopā izgatavoti 52 plaukti, to lieces stiprība noteikta ar slogošanas metodi atbilstoši LVS EN 14073-3:2004 standartam. Turpmāk nepieciešams veikt pētījumus pabiezinājuma un aplīstes izmantošanai lieces izturības palielināšanai, mainot koksnes materiālu un līmi, kā arī meklēt citus plaukta lieces noturības variantus. Raksta tapšanā izmantotas kvantitatīvās un grafoanalītiskās pētījumu metodes.


Keywords:

plātņu materiāli; slodze; lieces noturība; izjaucamās konstrukcijas

Full Text:

PDF

References


Norvydas, V., Minelga, D. Strength and stiffness properties of furniture panels covered with different coatings. Material Science, 2006, vol. 12, no. 4, pp. 328−332.

Kotas, T. The teoretical and experimental analysis of cabinet structures. Rurniture development council. 1957, no. 6.

Kwiatkowski, K. Analysis of plate shelf in furniture construction. Prem. Drzewny. 1974, 25(1), pp. 21−23.

Eckelman, C. A., Resheidat, M. Deflection analysis of shelves and case tops and bottoms. Forest Products Journal, 1984, vol. 34, no. 6, pp. 55−60.

Nikolaeva, R. Influence of some factors on bending creep behaivior of horizontal elements of case furniture under longterm static loading. Ph. D Thesis, University of Sofia, 1981.

Ozarska, B., Harris, G. Effect of cyclic humidity on creep behaviour of wood-based furniture panels. Electronic Journal of Polish Agricultural University,2007, vol. 10, no. 3.

Tankut, A., Denizli-Tankut, N., Gibson, H., Eckelman, C. Design and testing of bookcase frames construed with round mortise and tenon joints. Forest Products journal, 2003, vol. 53, no. 7/8, pp. 80−86.

Handriansyah, A. Fingers Shelving by Studio Arne Quize [tiešsaiste]. 2010 [skatīts 24.02.2014.]. Pieejams: http://www.archithings.com/fi

LVS EN 14073-3:2004 Biroja mēbeles, Mēbeles dokumentu glabāšanai, 3.daļa: Konstrukciju stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes

The sagulator. [tiešsaiste] [skatīts 23.02.2014.]. Pieejams: http://www.woodbin.com/calcs/sagulator.htm

Selderiņš, V. Lieces izturība plauktu sistēmā. Maģistra darbs. Rīga: RTU 2014.
DOI: 10.7250/mstct.2014.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.