Elektroniska datu bāze nestandarta mēbelēm

Andra Ulme, Kristīne Šuste

Abstract


Raksta mērķis ir iepazīstināt ar RTU maģistra darba ietvaros projektēto elektronisko datu bāzi, tās struktūru un kategorijām, sniegt iespēju ikvienam interesentam iepazīties ar apkopoto informāciju par neparastas formas mēbelēm datu bāzes ietvaros, iepazīt sabiedrības aptaujas rezultātus. Tiek nodrošināta starpvalstu sadarbība. Ir ticis noskaidrots sabiedrības viedoklis par neparastas formas mēbelēm. Plānota datu bāzes demonstrēšana un testēšana.

Keywords:

Neparastas formas mēbeles; mēbeļu dizains; datu bāze; aptauja

Full Text:

PDF

References


Skaidrojošā vārdnīca Tezaurs.lv [tiešsaiste]. Skaidrojums vārdam neparasts, 14.12.2014. Pieejams: http://www.tezaurs.lv/sv/?w=neparasts

Ching, F. D. K. Arhitecture. Forms, Space and Order U.S. John Wiley & Sons, Inc., 2007.

Strautmanis I. Dialogs ar telpu. Rīga: Liesma, 1977. 135 lpp.

B&B Italia, Serie Up 2000 [tiešsaiste] 07.05.2015. Pieejams: http://www.bebitalia.com/en/products/armchairs-serie-up-2000-103.html

Autortiesību likums. Vispārīgie noteikumi. [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr. 1, 2, 02.06.2015. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5138

Autortiesību likums. Autora tiesības [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr. 14, 02.06.2015. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5138

Autortiesību likums. Datu bāzes aizsardzības īpatnības [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr. 57, 59, 02.06.2015. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5138

Par terminu mājaslapa un datubāze formas maiņu. http://likumi.lv/doc.php?id=114590
DOI: 10.7250/mstct.2015.012

Refbacks

  • There are currently no refbacks.