Design and innovative organizations in the business environment

Kristiāna Līdaka, Andra Ulme

Abstract


The aim of this article is to explore the principles of design and innovation, to explain the need of design integration into organization structure and its impact on  the economy. Design is not only a beautiful shape, it has a much broader meaning and it covers many different areas, which are not related to design of its classic  interpretation, such as engineering and medicine or business. Kyoto Design Declaration states that the design addresses the problem by granting functionality and  meaning, creates concepts. The design also has a social accountability component, which is closely related to the values of society. Design contributes to building  of a sustainable, people-centred creative society (Kyoto Design Declaration, 2008). Today design is an integral part of the organization, the foundation stone for  the success of its existence. The article discusses the principles of design and innovation, describes its role in the business environment and successful organization  of business. This theme is current because Latvian Design Council has operated since relatively recent and many company representatives still underestimate the  importance of design; as well as many future designers have no understanding of the extent of their opportunities in the business world and what contribution they  could make by providing services to entrepreneurs. The article analyses Latvian cosmetics companies, which integrate design in their activities, as well as provides  insight into how to increase the design growth in the business environment at the national level, based on British experience. It requires cooperation among all its  elements to make innovation system effective. There is a need to increase the use of potential of the creative industry and added value for products and technologies  and creation of unique niche products.  

Dizains un inovācijas biznesa vidē.
Rakstā ir dots ieskats dizaina un inovāciju  pamatprincipos, dizaina nozīmē biznesa vides attīstībai. Šī raksta  mērķis ir izpētīt dizaina un inovāciju būtību, skaidrot dizaina  nepieciešamību organizāciju uzbūvē un dizaina ietekmi uz  ekonomiku. Dizains jau sen vairs nenozīmē tikai skaistu formu,  tam ir daudz plašāka nozīme un tas aptver vairākas jomas, kuras  netiek saistītas ar dizainu to klasiskajā izpratnē, kā, piemēram,  inženierija un medicīna vai bizness. Mūsdienās dizains ir  neatņemama organizāciju sastāvdaļa, kā pamatakmens veiksmīgai  to pastāvēšanai. Rakstā tiek analizēti Latvijas uzņēmumi, kas  integrē dizainu savā darbībā, kā arī sniegts ieskats kā varētu  attīstīt dizaina uzplaukumu valstiskā līmenī biznesa vidē,  balstoties uz Lielbritānijas pieredzi.  


Keywords:

Dizains; inovācijas; dizaina teorijas; organizāciju dizains; dizaina domāšana.

Full Text:

PDF

References


Dodgsons, M., Gann, D. M., Phillips, N. The Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford: OUP Oxford, 2013.

Brown, T. Change by design. Ņujorka: Harper Collins Publishers, 2009.

Design thinking as strategy for innovation. Naiman, L. [tiešsaiste]. [skatīts 07.01.2017.] Pieejams: http://www.creativityatwork.com/designthinking- strategy-for-innovation/

Design for inovation. Design Council. London, 2011.

Jones, G., R. Organizational Theory, Design, and Change. Pearson Education, 2010.

Mollerup., P. Design for Latvia. Final report. Dānija: 2004.

Kas ir inovācija? [tiešsaiste]. [skatīts 02.01.2017]. Pieejams: http://innovation.lv/inovacija/

Dizains un produktu attīstības process no uzņēmēju perspektīvas. Koklačova, S. [tiešsaiste]. [skatīts 07.01.2017]. Pieejams: http://old.design.lv/dizaina-teorija/377-dizains-un-produktu-attstbasprocess- no-uzmju-perspektvas

Bidirici, M., Bohur, E., Design and Economic Growth: Panel Cointegration and Causality Analysis. in 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Istanbul, Turkey, 2015. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.359

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam. Izglītības un zinātnes ministrija. Rīga: 2013.

MADARA Cosmetics svin jubileju un prezentē jaunu kosmētikas līniju. [tiešsaiste]. [skatīts 9.01.2017.]. Pieejams: http://www.beautybybloggers.lv/2012/08/17/madara-cosmetics-svinjubileju- un-prezente-jaunu-kosmetikas-liniju/

Dzintars. [tiešsaiste]. [skatīts 09.01.2017.]. Pieejams: http://mana.menessaptieka.lv/kosmetika/produkti/?id=1701

Organiskā kosmētika – kvalitātes noslēpumi. Auzeniece, G. [tiešsaiste] 2012. [skatīts 09.01.2017.]. Pieejams: http://nra.lv/maja/veseligsdzivesveids/ 82375-organiska-kosmetika-kvalitates-noslepumi.htm
DOI: 10.7250/mstct.2016.005

Refbacks

  • There are currently no refbacks.